Asmenų dokumentų proveniencijos

Savininkai

Proveniencijų tipai

Konča (Končia) Povilas