Autorius: admin

Oginskienė-Kalinowska Olga

Oginskis Tadas Pranciškus

Oginskių biblioteka Plungėje

Lermontovas Michailas

Rönne (Roenne) Antanas

Tyzenhauzas Konstantinas

Tyzenhauzai

Weyssenhoff

Weysenhoff Juozapas

Jagomastas Enzys

Didžiulis Stanislovas

Anuškinas Aleksandras

Vilniaus katedros kapitula

Vilniaus misionierių vienuolynas

Vilniaus (Antakalnio) buvęs Trinitorių vienuolynas ir Viešpaties Jėzaus bažnyčia

Vilniaus Švč. Trejybės (Trinapolio) bažnyčios ir vienuolyno biblioteka

Tilžės gimnazijos biblioteka

Geištoras Jokūbas Kazimieras

Hryneveckis Karolis

Vilniaus dominikonų vienuolyno biblioteka

Giedraitis Merkelis

Orzeszkowa Eliza

Daukantas Simonas

Chreptavičius Joachimas Liutauras

Chreptavičius Adomas

Bžostovskis Konstantinas Kazimieras

Sapiega Juozapas Stanislovas

Sapiega Jonas Frydrichas

Sapiegos

Žygimanto Augusto biblioteka

Pliateris Jurgis

Tiškevičių biblioteka Biržuose

Konča (Končia) Povilas

Gorskis Konstantinas

Lopacinskis Ignotas Dominykas Pranciškus

Bläsing David (1660-1719)

Hedio Andreas (1640-1703)

Seminarų ir institutų bibliotekos

Rönne Eugenijus

Rönne

Karłowicz Jan Aleksander

Branevo kolegija

Ščiutino pijorų kolegijos biblioteka

Pašiaušės jėzuitų kolegijos biblioteka

Kražių jėzuitų kolegijos biblioteka

Gardino basųjų karmelitų vienuolyno biblioteka

Raseinių pijorų mokyklos biblioteka

Gaigalaitis Vilhelmas

Steponaitis Vytautas

Račkus Aleksandras

Kirlys Jonas

Vilniaus mokslo bičiulių draugijos biblioteka

Vilniaus meno ir mokslo muziejaus draugijos biblioteka

Kosakovskis Stanislovas Feliksas (Ščensnas) Fortunatas

Kosakovskiai

Slucko gimnazijos biblioteka

Vilniaus evangelikų reformatų sinodo biblioteka

Vrublevskių biblioteka

Prekier Jan

Tiškevičius Antanas

Uziembła Lucjan

Julian Biergiel

Wallenrodtų biblioteka

Terciatas

Profesų namai

Vilniaus akademija bei jėzuitų kolegija

Vilniaus diecezinės seminarijos biblioteka

Noviciatas

Jėzaus Draugija

Telšių bernardinų vienuolyno biblioteka

Tytuvėnų bernardinų vienuolyno biblioteka

Kosakovskis Mykolas Stanislovas

Volteris Eduardas

Valančius Motiejus

Karaliaučiaus universiteto biblioteka

Žemaičių kunigų seminarijos biblioteka

Marijampolės marijonų vienuolyno biblioteka

Gotthold Friedrich August biblioteka

Gintila Jonas Krizostomas

Alekna Antanas

Top